W dniu 11 marca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu organizowanego przez Pan Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty pt. NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W MOIM DOMU”,  który patronatem honorowym objęła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. Celem konkursu było przekazanie informacji na temat cyfryzacji telewizji i jej przebiegu na Podkarpaciu oraz prezentacja działalności szkół i placówek w tym zakresie. Do konkursu przystąpiło blisko 200 szkół i przedszkoli z Podkarpacia. Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki wraz z Panem Markiem Kondziołką Kierownikiem Oddziału Strategii i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wręczyli wszystkim wyróżnionym dyplomy oraz nagrody.

W dniu 1 marca 2013 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego dla województwa podkarpackiego. Główną tematyką spotkania było omówienie aktualnej sytuacji szkolnictwa w województwie podkarpackim, które przedstawił Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Spotkaniu przewodniczyła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska, która jest jednocześnie Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W posiedzeniu udział wzięli także parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz zaproszeni goście.