23 lutego Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wraz z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie Dariuszem Traczem uczestniczyli w imprezie integracyjnej zorganizowanej dla dzieci niepełnosprawnych oraz z najuboższych rodzin z terenu miasta Jarosławia. Podczas imprezy odbyły się pokazy strażackie, różne konkursy, kulig  oraz pieczenie kiełbasy, można było obejrzeć również mini zoo. W imprezie uczestniczyło około 70 dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Inicjatorem spotkania był Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, a odbyło się ono w gospodarstwie agroturystycznym w Radawie.

W dniu 21 lutego br. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku odbyło się spotkanie Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Podkarpacia. W imieniu Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka kierownik Oddziału Strategii i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, który wygłosił okolicznościowy referat. Gospodarzem spotkania była Pani dr Elżbieta Cipora Rektor PWSZ w Sanoku.

W dniu 15 lutego 2013 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Podkarpackim Kongresie Sportu Powszechnego zorganizowanym przez Ministra Sportu i Turystyki Joannę Muchę. W kongresie wzięli udział m.in.: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, posłowie RP oraz przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół i nauczyciele. W trakcie spotkania rozmawiano o kierunkach zmian w polskim sporcie, w tym szkolnym, a także mówiono o nakładach na sport w mieście i regionie, wymieniono obiekty w zakresie infrastruktury sportowej, jakie powstały na Podkarpaciu. Podkarpacki Kongres Sportu Powszechnego odbył się w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.

10 lutego 2013 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym podsumowaniu wyników XXXIX Olimpiady Geograficznej, która odbyła się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. W w/w olimpiadzie wzięło udział ponad 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Organizatorem konkursu był Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej z siedzibą w Krakowie.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystym otwarciu XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpacie 2013, które odbyło się wieczorem 9 lutego na Rynku w Ustrzykach Dolnych. Po oficjalnym przemarszu uczestników odbył się  olimpijski apel. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Pani Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz posłowie RP i przedstawiciele samorządów.


9 lutego 2013 r. odbył się Walny Zjazd Oddziału PTTK w Rzeszowie. W spotkaniu w imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz swoim własnym uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Podczas uroczystości wybitnym działaczom ruchu turystycznego kurator wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej, a także medale Za Zasługi dla Turystyki. Natomiast wyróżniający się działacze otrzymali okolicznościowe odznaki i pamiątkowe albumy. Na zjeździe wybrano nowe władze Oddziału PTTK oraz ustalono kierunki działań stowarzyszenia na następny okres.

1 lutego 2013 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50 rocznicy utworzenia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Podczas uroczystości wręczono zasłużonym żołnierzom i pracownikom medale państwowe i okolicznościowe. Wśród zaproszonych gości byli m.in. gen Zbigniew Tłok – Kosowski szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, posłowie i senatorowie RP. Gospodarzem uroczystości był płk Zbigniew Winiarski szef WSzW w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.