W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w piątek 31 maja br. odbył się Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. W uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

 
 
 
 
 

W siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie w czwartek 30 maja br. odbyło się spotkanie dotyczące oferty współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami wyższymi z terenu Podkarpacia. Priorytetem ProtoLab  Podkarpackiego Centrum Innowacji jest aktywizacja młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów poprzez edukację oraz promocję i kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na jak najwcześniejszym etapie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W sobotę 25 maja br. na Placu AK w Rzeszowie odbyło się otwarcie Pikniku Nauki Eksploracje 2019 – wydarzenia związanego z popularyzacją nauki i techniki. W otwarciu pikniku wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
 
 
 

W piątek 24 maja br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w obchodach uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie w czwartek 23 maja br.  odbyła się konferencja „Współdziałanie służby więziennej z innymi organami państwowymi”, zorganizowana w ramach Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Państwo, prawo, bezpieczeństwo a jednostka”. W ramach konferencji zaplanowano inaugurację programu współpracy  podkarpackiej Służby Więziennej oraz wybranych szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu „Klasa penitencjarna”. Na  zaproszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie w konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 22 maja br. odbyła się konferencja „Państwo, prawo, bezpieczeństwo a sprawiedliwość społeczna”, zorganizowana w ramach Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Państwo, prawo, bezpieczeństwo a jednostka”. Na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie w konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
W dniu 22 maja w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu odbył się X Podkarpacki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. W ceremonii otwarcia Turnieju uczestniczyła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W środę 22 maja br. w Kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbyło się VI Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tegoroczne Święto zorganizowane było pod hasłem „Leopold Lis-Kula – młody patriota wzorem do naśladowania dla młodzieży XXI wieku”. Święto to objęte jest honorowym patronatem MEN. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty  w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


We wtorek 21 maja br.  w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się  uroczystości nadania medali i odznaczeń państwowych, podczas której Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych przyznało Brązowe Medale "Za zasługi dla rozwoju intelektualnego" dla Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch  oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pana Tomasza Czopa.  

 

W kościele pw. Bożego Ciała  w Jarosławiu w niedzielę 19 maja br. odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej Ks. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi oraz Konferencja, podczas której wykład wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. Na zaproszenie proboszcza parafii kolegiackiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Anny Janke w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 

W dniu 18 maja br. odbyła się Uroczystość Nadania Imienia św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Skowierzynie. Na zaproszenie Dyrektora, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
W dniu 17 maja br. Średnia Szkoła Nr 2 z rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego w Drohobyczu na Ukrainie obchodziła Jubileusz 75-lecia. Na zaproszenie Pani Dyrektor Larysy Pankevich w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Okazją do spotkania z Nauczycielami i Uczniami szkoły w Drohobyczu był również Jubileusz 10-lecia jej współpracy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Sponshaus w Gersheim, partnerstwa w projektach wymian międzynarodowych uczniów i nauczycieli w ramach polsko-niemiecko-ukraińskiej wymiany młodzieży oraz międzynarodowych konferencji pedagogicznych. Podkarpackie szkoły reprezentowała Pani Małgorzata Kupis Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie  oraz koordynator szkolny projektu. Obie szkoły – Drohobycz i Łańcut – połączy od września ciekawy projekt edukacyjny. Obecni na Jubileuszu byli również Pan Hans Bollinger – mentor projektów oraz inicjator współpracy polsko-niemieckiej,  a także Pan Jerzy Węgrzynowski Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sponshaus w Gersheim. 


W Szkole Podstawowej i na Miasteczku Ruchu Drogowego w Nozdrzcu w dniu 16 maja br. odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Na zaproszenie Wójta Gminy Nozdrzec, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W czwartek 16 maja br. w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie odbyło się uroczyste podsumowanie Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W Auli im. Prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 15 maja br. odbyła się konferencja pt. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową. 

 
 

W dniu 14 maja br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Giedlarowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki pod hasłem „Mama, Matka, Mateczka – różne odcienie matczynej miłości” będąca częścią programu wizyty delegacji z amerykańskiej szkoły Grey Nun Academy w Pensylwanii. Na zaproszenie Wójta Gminy Leżajsk oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Giedlarowej w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Rzecznik Praw Dziecka Pan Mikołaj Pawlak.

 
 

W poniedziałek 13 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  odbyło się spotkanie w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy dotyczącego powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jest Wojewódzkim Podmiotem Sektorowym, który uczestniczy w projekcie pełniąc rolę doradczą i udzielając wsparcia podmiotom gminnym i podmiotom zaangażowanym w opracowanie i przetestowanie Modelu kooperacji gmin wiejskich. Na zaproszenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w spotkaniu, w którym wzięli udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek  Województwa Podkarpackiego,  uczestniczyła również Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  


W Szkole Podstawowej im. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni w dniu 13 maja br. odbyła się „Konferencja Warsztatowa eTwinning. Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii.” W konferencji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu w dniu 9 maja odbyła się sesja „Transformacja cyfrowa polskiej szkoły”, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Sesja odbyła się w ramach Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.
 
 

W czwartek 9 maja br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu odbyła się konferencja „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania dzieci i młodzieży w obliczu zmian cywilizacyjnych i rozwoju nowoczesnych technologii”. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu w  konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.