29 marca 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym otwarciu VI Podkarpackich Targów Edukacyjnych, które odbyły się w Hali Podpromie w Rzeszowie. W tym roku w Podkarpackich Targach Edukacyjnych udział weźmie ponad 100 Wystawców, m. in. renomowane uczelnie wyższe z całego kraju, szkoły doskonalenia zawodowego, szkoły językowe, wydawcy czasopism, producenci i dystrybutorzy sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, internetowe portale edukacyjne.
W dniach od 16 do 18 marca Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w XVI Targach Edukacyjnych. W programie obok III Ogólnopolskiego Forum Kuratorów Oświaty odbyła się konferencja pt.”Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Organizatorami konferencji byli: Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Grupa Edukacyjna S.A.