W czwartek 18 lutego br. w Małej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego miała miejsce sesja popularnonaukowa „W trosce o polską wieś. 35. rocznica podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich”. W sesji uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami sesji był Uniwersytet Rzeszowski wspólnie z rzeszowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
W czwartek 11 lutego br. na Politechnice Rzeszowskiej  odbyła się III konferencja „Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia” zorganizowana w ramach IV Salonu Edukacji Zawodowej i Technicznej. W konferencji uczestniczyli Pani Beata Streb starszy wizytator oraz Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej.
W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 10 lutego br. odbyła się uroczystość Dnia Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. Na zaproszenie Pani Danuty Stępień Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek p. o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  Podczas spotkania wręczono wyróżnionym uczniom „Dyplomy Kopernikowskie” i listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Rzeszowa, odbył się również występ artystyczny.

We wtorek 9 lutego br. w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Myśli o Bezpieczeństwie na temat „Czy polskie granice są bezpieczne? Masowe migracje a przyszłość Strefy Schengen”. W spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W sobotę 6 lutego br. w Gimnazjum Nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie odbył się XV Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek p. o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 


W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie w piątek 5 lutego br. odbyła się uroczystość 10-lecia Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Przyjaciel Szkoły Sportowej w Rzeszowie, dobyło się ślubowanie sportowca a także część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły.
W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie w piątek 5 lutego br. odbył się I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. W oficjalnym otwarciu Turnieju wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami Turnieju był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie oraz firma RIGIPS Saint Gobain.

W Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie w piątek 5 lutego br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W spotkaniu z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli Pani Mariola Kiełboń i Pan Marek Zaleśny starsi wizytatorzy kuratorium.
W dniu 4 lutego br. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie obyła się IV Konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.  W konferencji pt.  „Edukacja innowatorów kluczem postępu” wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji był Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
We wtorek 2 lutego br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odwiedzili  wystawców na XI Podkarpackich Targach Edukacyjnych „EduSalon” zorganizowanych w Hali Podpromie w Rzeszowie. W tegorocznych targach, odbywających się w dniach 2-3 lutego, uczestniczy blisko 100 wystawców reprezentujących wyższe uczelnie z całej Polski oraz z Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Łotwy i Szwecji, a także szkoły policealne, wydawcy edukacyjni i portale internetowe. W ramach targów odbywają się imprezy towarzyszące m. in. warsztaty dla uczniów „Lekcje inne niż zwykle”. Organizatorem targów skierowanych do tegorocznych maturzystów i ich nauczycieli jest MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie. W Domu Diecezjalnym "Tabor" im. Jana Pawła II w Rzeszowie w sobotę 30 stycznia br. Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty wzięła udział w spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. W spotkaniu z udziałem Biskupa Jana Wątroby uczestniczyli także Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ks. Paweł Tomoń opiekun KSM. Uczniowie przedstawili jasełka, a następnie dyskutowali nad przygotowaniami młodzieży KSM do obchodów Światowego Dnia Młodzieży.