16 grudnia 2011 r.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Gala XIV Edycji Programu „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”. W uroczystej gali uczestniczyli: Pani Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki, Pan Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się 626 firm z całej Polski. Z Podkarpacia wyróżnienia otrzymało 68 przedsiębiorstw oraz 9 samorządów.
13 grudnia 2011 r.
W Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyła się konferencja naukowa „Walory turystyczne Podkarpacia w świetle badań pracowników naukowych połączona z uroczystym otwarciem nowego Budynku Biblioteki PWSTE. W konferencji uczestniczyli m.in.: Posłowie RP Tomasz Kulesza i Kazimierz Ziobro, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.
12 grudnia 2011 r.
W Rymanowie odbyła się konferencja regionalna „Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty”, w której uczestniczyli: Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Antoni Wydro – Wicekurator Oświaty, Grażyna Kalandyk – Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, podkarpaccy posłowie, samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń prowadzących szkoły oraz przedszkola w regionie. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

9 grudnia 2011 r.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie laureaci konkursu "Bezpieczne Wakacje 2011" odebrali nagrody i okolicznościowe dyplomy , które wręczyli im: Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, inspektor Andrzej Sabik - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Jan Krawiec z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, Piotr Kluz - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie oraz Teresa Krzeszowiak - Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie, która wręczyła specjalne wyróżnienie przyznane przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. W uroczystości uczestniczyli również koordynatorzy konkursu - nadkom. Alina Pieniążek i nadkom. Krzysztof Piskor z Wydziału Prewencji KWP oraz Lucyna Winiarska z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

8 grudnia 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w konferencji inauguracyjnej kampanię edukacyjno-informacyjną na temat: ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY KOMERCYJNYM WYKORZYSTYWANIEM SEKSUALNYM, REALIZOWANĄ W PERSPEKTYWIE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 2012. Konferencja odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

7 grudnia 2011 r.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Zespoły interdyscyplinarne jako narzędzie zintegrowanych działań instytucji lokalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W konferencji uczestniczyli: Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Piotr Sworzec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Dariusz Tracz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, inspektor Andrzej Sabik - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.