6 listopada 2009 r.
W Publicznym Gimnazjum w Dębowcu odbyła się uroczystość poświęcona wyzwoleniu państw Europy spod reżimu totalitarnego. Z tej okazji Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas zasadził Pamiątkowy Dąb.