19 maja 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w Jubileuszu 65-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. W ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia istnienia PBW w Rzeszowie oraz Tygodnia Bibliotek został zorganizowany Dzień Otwarty, służący upowszechnieniu wiedzy o roli biblioteki w środowisku oświatowym, jej zasobach, narzędziach pracy oraz warsztacie informacyjnym, jak również promocji biblioteki w regionie. Kurator patronował tej uroczystości.