1 czerwca 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jack Wojtas zwołał konferencję prasową, podczas której został przedstawiony program pomocy dzieciom dotkniętym powodzią w formie bezpłatnych wyjazdów edukacyjnych oraz wypoczynku letniego. W konferencji wzięli udział : Dyrektor Wydziału Ewaluacji Alina Pieniążek, Starszy Wizytator Krystyna Błotnicka.