9 stycznia 2013 r.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosławskiego Pana Leszka Szczebyło, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Radę Powiatu. W spotkaniu tym uczestniczyli także min. posłowie RP Pan Tomasz Kulesza i Pan Mieczysław Golba, duchowni oraz przedstawiciele władz samorządowych. Panią Wojewodę reprezentował Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Pan Dariusz Tracz. Spotkanie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.