W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie w środę 17 grudnia br. odbyła się konferencja naukowa z okazji setnej rocznicy początku pontyfikatu Benedykta XV (1914) „Benedykt XV w setną rocznicę wyboru. Osoba – Posługa – Dzieła". W otwarciu konferencji i sesji naukowej wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Organizatorami konferencji było Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie i Zakład Historii Nowożytnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty w środę 17 grudnia br. uczestniczył również w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie koncelebrowana przez Ks. Bpa Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Organizatorem uroczystości była Komenda Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. W przekazaniu  Betlejemskiego Światła Pokoju wzięły udział delegacje hufców i władze Chorągwi Podkarpackiej ZHP, a także zaproszeni goście.