W dniach 16 i 18 lutego br. odbyły się konferencje pt. „Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016”.  Konferencje zostały zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W poniedziałek 16 lutego br. konferencja odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Uczestniczyły w niej Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Wśród zaproszonych gości była również Pani Ewa Dudek Wiceminister Edukacji Narodowej. Natomiast w środę 18 lutego br. konferencja została zorganizowana w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Uczestnicy konferencji uzyskali informacje na temat zasad ustalania szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.