Wieczorem 17 marca br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko – wirtuozowi trąbki oraz wielkiemu znawcy i kompozytorowi muzyki jazzowej. Na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana Andrzeja Deca Przewodniczącego Rady Miasta w uroczystości uczestniczyli Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.