W dniu 29 maja 2015 r. w Zespole Szkół im. Św. Jana Kantego w Tryńczy i na mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w oficjalnym otwarciu turnieju uczestniczył Robert Zygmunt specjalista d. s. obronnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.