W dniach 4-7 listopada br. 23-osobowa grupa dyrektorów i nauczycieli przyrody, biologii i matematyki z województwa podkarpackiego wzięła udział w wizycie studyjnej do Rumunii „Wśród Polaków na Bukowinie”. W ramach wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami administracji oświatowej oraz odwiedzili rumuńskie licea oraz przedszkola i szkoły podstawowe z nauczanym językiem polskim. Uczestniczyli także w konferencji metodycznej zorganizowanej w ramach projektu „Dzieci Bukowiny”. Dyrektorzy i nauczyciele zwiedzili również zabytkowy Monastyr Woronec oraz kopalnię soli Kaczyce. Delegacji z Podkarpacia przewodniczyli Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji, natomiast organizatorem wizyty było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy ze Związkiem Polaków w Rumunii i Domem Polskim w Nowym Soloncu.