W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie w piątek 4 marca br. odbyło się spotkanie pt. „Wysoka jakość kształcenia – atutem nowoczesnej i konkurencyjnej szkoły zawodowej”. W spotkaniu uczestniczyły Pani Alina Pieniążek p. o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Pani Beata Streb starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem spotkania była prezentacja krajowych i międzynarodowych doświadczeń dotyczących zapewnienia jakości w szkolnictwie zawodowym, przedstawienie założeń konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” a także rezultatów projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości ESQA”  realizowanego w ramach programu Erasmus+.