W dniach 24-29 sierpnia br. odbył się cykl 5 narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podkarpackiego, podczas których przedstawiono podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017. Organizatorem narad, które odbyły się w Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie  i Tarnobrzegu była Pani Małgorzat Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.