W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie w dniu 21 marca br. miało miejsce otwarcie V Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki. W spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski.