W dniu 5 czerwca br. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbyła się Konferencja Naukowo-Metodyczna z promocji zdrowia pt. „Szkoła Promująca Zdrowie inwestycją w zdrowie dziecka”. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która jest Wojewódzkiego Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie.