W dniach od 17 do 23 września 2017 r., na zaproszenie strony niemieckiej, odbyła się wizyta studyjna w Kraju Saary w Niemczech, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Wizytatorzy Kuratorium Oświaty, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Dyrektorzy i Nauczyciele średnich szkół zawodowych. Uczestnicy poznali obowiązujący w Kraju Saary, w pełni dualny system kształcenia zawodowego, gdzie odpowiedzialność za przygotowanie praktyczne w danym zawodzie spoczywa na pracodawcy. W trakcie wizyty grupa zapoznała się z działalnością Ekologicznego Ośrodka dla Młodzieży Schullandheim Spohns Haus w Gersheim, który oferuje programy uzupełniające program szkolny w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz kształcenia proekologicznego. W Ministerstwie Edukacji i Kultury Kraju Saary w Saarbrücken przedstawiono system edukacji funkcjonujący w tym landzie. Wizyta w Centrum Poradnictwa Zawodowego w St. Wendel, którego zadaniem jest kształcenie zawodowe w trzech obszarach: techniczno-rzemieślniczym, socjalnym i opiekuńczym oraz handlowym pozwoliła grupie poznać realia procesu edukacji, system oraz warunki realizacji zajęć. Zwiedzanie warsztatów Izby Rzemieślniczej Kraju Saary w Saarbrücken i prezentacja instytucji zwracały uwagę na jej istotny udział w procesie kształcenia zawodowego. Nie bez znaczenia było także poznanie przebiegu kształcenia i przygotowania nauczycieli dla szkół zawodowych w Państwowym Związkowym Seminarium Nauczycielskim w Kraju Saary w Völklingen oraz ich doskonalenia przez Instytut Krajowy Pedagogiki i Mediów w Dudweiler. Grupa miała okazję zwiedzić Kopalnię węgla – muzeum w Velsen, gdzie przez długie lata prowadzone było przygotowanie do zawodu górnika w rzeczywistych warunkach pracy oraz zobaczyć pracę Huty Dillingen. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z Ministrem – Panem Ulrichem Commerçon, następowała wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat systemów kształcenia zawodowego obowiązujących w Niemczech i Polsce.