W Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 4 października br. odbyła się XXII Inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Na zaproszenie Prezydenta, Rektora i Senatu w uroczystości wziął  udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.