W piątek 15 grudnia br. w Hotelu Rzeszów odbyła się konferencja pt. „Zintegrowany system kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji”. Konferencja skierowana była do  pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych, rzemiosła, dyrektorów szkół, nauczycieli i doradców zawodowych. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz  Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorem konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych.