W piątek 23 lutego 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów, ul. Pigonia 1, odbyła się Regionalna Konferencja „Klub Młodego Odkrywcy – dlaczego warto dołączyć do międzynarodowego programu edukacyjnego koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik”. Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 jest podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Celem konferencji było zaprezentowanie misji Klubów Młodego Odkrywcy, jaką jest rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży poprzez osobiste i wspólne doświadczanie nauki oraz stosowanie metody badawczej w praktyce pedagogicznej. Kluby stanowią jedno z modelowych rozwiązań edukacyjnych wypracowanych w Polsce przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów z województwa podkarpackiego. Organizatorami konferencji byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Centrum Nauki Kopernik oraz Stowarzyszenie ExploRes, partner regionalny CNK.