W dniu 20 marca br. w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej odbyło się uroczyste otwarcie pracowni fizyczno-ekologicznej. W spotkaniu, na zaproszenie Wójta Gminy Padew Narodowa oraz Dyrekcji Szkoły, uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.