W Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie w poniedziałek 3 września br. odbył się Piknik Energetyczny „Wiatr w Żagle”. W pikniku,  w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.