W dniu 7 października br. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia hali sportowej oraz nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce. W uroczystościach wziął udział Pan Stanisław  Fundakowski Wicekurator Oświaty.