W dniu 16 września podczas pobytu w Krakowie Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas podpisał porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Porozumienie określa zakres współpracy w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych.