W dniu 22 września, w ramach realizacji rządowego programu Razem bezpieczniej odbyło się seminarium na temat: „Zapobieganie zjawisku fali w działaniach wychowawczo-profilaktycznych szkoły".Organizatorem seminarium był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wicewojewoda Małgorzata Chomycz i pracownicy nadzoru pedagogicznego. W ramach seminarium omówiono problem agresji i przemocy w szkołach, zwłaszcza w stosunku do uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.