7 października odbyła się konferencja "Ekonomia na co dzień – kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów gimnazjów”, w której uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego. W/w konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a odbyła się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.