Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty był przez dwa dni gospodarzem wojewódzkiego święta Dnia Edukacji Narodowej. 14 października Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki odznaczyła 5 nauczycieli Krzyżami Zasługi i 238 nauczycieli Medalami za Długoletnią Służbę. 15 października Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki odznaczył 189 nauczycieli Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Kurator Oświaty wręczył 24 nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz 96 nagród kuratora oświaty.