Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty także 11 lipca br. uczestniczył w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Narola. Zasadniczą częścią tej sesji był Panel Naukowy „Smaki Roztocza”, podczas którego prelekcje wygłosili prof. Marek Zin i dr Piotr Skałecki. W dalszej części głos zabrali Pan Stanisław Woś Burmistrz Narola oraz zaproszeni goście. Spotkanie odbyło się w „Dębowym Dworze” w Rudzie Różanieckiej. Sesję i panel naukowy zorganizowano w ramach XV Cesarsko-Królewskiego Jarmarku Galicyjskiego, który odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Burmistrza Miasta i Gminy Narol.