W czwartek 10 lipca br. w salach Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Fundusze europejskie w latach 2014-2020. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Centrum Nauki Kopernik.