W Teatrze „Maska” w Rzeszowie we wtorek 18 listopada 2014 r. odbył się Koncert finałowy XXII edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. Na zaproszenie Pana Marka Plizgi Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz Komitetu Organizacyjnego XXII Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej są jedną z wizytówek III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. Podczas Koncertu finałowego nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursów: literackiego, dziennikarskiego, fotograficznego, muzycznego, tanecznego i teatralnego.