W Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w dniu 27 listopada br. odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nt. Organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2015 r. W konferencji uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego a także przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących szkoły zawodowe.