W Teatrze „Maska” w Rzeszowie w dniu 29 stycznia br. odbył się XXII Międzyszkolny Przegląd Jasełek „Z Kolędą Bliżej Boga”. Na zaproszenie Pana Artura de Sternberg Stojałowskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Przeglądzie uczestniczyła Pani Monika Lechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Uczestnikom oraz organizatorom Przeglądu szczególne podziękowania złożył Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.