W dniu 28 stycznia br. w sali posiedzeń Rady Powiatu Starostwa w Dębicy odbyła się I Debata z Przedsiębiorcami Powiatu Dębickiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty oraz Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące współpracy w obszarze kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, m. in. przedstawienie przez przybyłych przedsiębiorców ich oczekiwań zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wypracowanie zasad współpracy z Powiatem.