W środę 22 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium oświaty w Rzeszowie uczestniczyli w posiedzeniu inauguracyjnym działalność Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Spotkanie, które prowadził Pan Jerzy Śliwa Przewodniczący Konwentu Europejskiej Akademii Mediacji i Negocjacji, zgromadziło przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz mediatorów zawodów zaufania publicznego z terenu całego kraju. Posiedzenie powołanej Rady odbywało się w Ośrodku Nowolipie w Warszawie.