W piątek 10 kwietnia br. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu odbył się Finał Konkursu „Juliusz Słowacki i jego epoka”, zorganizowanego pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Jarosławskiego. W imieniu Pana Kuratora w spotkaniu wziął udział Pan Bartosz Szymański wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.