W dniu 23 listopada br. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z dyrektorami szkół zawodowych dotycząca m. in. organizacji egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2017. Na zaproszenie Pana Lecha Gawryłowa Dyrektora OKE w Krakowie w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka p. o. Kierownika  Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.