W Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie w dniu 23 listopada br.  odbyła się konferencja pn. „Miasta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju” zorganizowana przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) funkcjonujące w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W konferencji z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator.