W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie w dniu 27 kwietnia br. odbyła się gala finałowa, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród etapu wojewódzkiego IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II. W gali uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty oraz Pani Iwona Bereś wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.