W Domu Kultury „Mors” w Dębicy w dniu 5 kwietnia br. odbyła się XIII Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica pod hasłem: „Podróż z bohaterami literackimi ku wartościom czyli ważne wybory życiowe próba człowieka”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.