W Wojewódzkim Domu Kultury w dniu 10 stycznia br. odbyła się debata naukowa pt. „Prymas Stefan Wyszyński uwięziony” połączona z projekcją filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Uczestnikami spotkania, w którym wzięła również udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, byli nauczyciele i uczniowie szkół im. kardynała Stefana Wyszyńskiego.