W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 17 stycznia br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące „Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku”. Spotkaniu, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, przewodniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. Wojewoda przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa. Pani Kurator poinformowała, że do tej pory zgłoszonych zostało 257 różnych form  wypoczynku zimowego  dla dzieci i  młodzieży z Podkarpacia.