W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach w dniu 17 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych, hali maszyn i poligonu uprawowego, wybudowanych w ramach projektów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach należy do Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zaproszenie Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.