W dniu 24 kwietnia br. w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył się finał Międzydicezjalnego Konkursu Historyczno-Religijnego pod hasłem “Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”. W podsumowaniu konkursu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.