W Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu w dniu 13 grudnia br. odbył się V Wojewódzki Festiwal Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością „I Ty Masz Talent”. Na zaproszenie Starosty Powiatu Dębickiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy – organizatorów  festiwalu, w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.