W Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy w dniu 15 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji rocznic: 60 lat zorganizowanego krwiodawstwa w Polsce oraz 15 lat nadania imienia Anny Jenke dla klubu Honorowych Dawców Krwi PCK. Na zaproszenie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.