W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 30 września br. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „100-lecie kurateli sądowej w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Organizatorami konferencji byli Wojewoda Podkarpacki, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.