W poniedziałek 14 października br. miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w uroczystość uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.